www.archive-gr-2014.com » GR » T » TYPIKON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 327 . Archive date: 2014-10.

 • Title: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ
  Descriptive info: .. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ.. www.. typikon.. gr.. ᾿Αρχικὴ σελίς.. Πληροφορίες.. Τυπικὸν ἔτους 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2014 (νέου ἡμερολογίου).. Τυπικὸν Μεγάλης ῾Εβδομάδος καὶ Πάσχα.. Τυπικὸν παλαιοτέρων ἐτῶν.. Ἀκολουθίαι.. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσικὴ (ἀκούσματα).. Διάφορα.. Συνδέσεις.. ῞Οροι χρήσεως.. Ἐπικοινωνία.. Τυπικὸν ὀρθοδόξων ἀκολουθιῶν.. γιὰ τὶς ἐνορίες Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ.. βάσει τοῦ τυπικοῦ Βιολάκη.. καὶ ἄλλων τυπικῶν.. νεωτέρων καὶ παλαιοτέρων.. Ὑπεύθυνος 'Αντρέας Δραγανίγος.. Ἡμερομηνία ἐνάρξεως 1-12-2006.. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ..  ...   Λειτουργία Χρυσοστόμου (γιὰ ἱερεῖς).. Δεκέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. Δεκέμβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. Νοέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. Νοέμβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. ᾿Οκτώβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. ᾿Οκτώβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. Σεπτέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. Σεπτέμβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. ῾Ιερὰ γυναικεία μονή (ζωντανὲς ἠχογραφήσεις).. Copyright © 2006 καὶ ἑξῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ.. Μὲ τὴν ἐπιφύλαξιν παντὸς δικαιώματος..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ
  Original link path: /frontpage
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Πληροφορίες
  Descriptive info: Πληροφορίες.. Τὸ τυπικὸ ποὺ δημοσιεύεται ἐδῶ καταρτίζεται μὲ βάσι τὰ ἑξῆς βοηθήματα·.. Τυπικὸν τοῦ Γεωργίου Βιολάκη.. Ἡμερολόγιον Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.. Ἡμερολόγιον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος.. Δίπτυχα Ἐκκλησίας Ἑλλάδος.. Τυπικὰ Ἁγίου Ὄρους διάφορα.. Τυπικὸν Γεωργίου ῾Ρήγα.. Σύστημα Τυπικοῦ π.. Κων.. Παπαγιάννη.. Ἐτήσια τυπικὰ διάφορα.. Ἄλλες δημοσιεύσεις τυπικοῦ σὲ βιβλία ἢ στὸ διαδίκτυο.. Ζῶσα λειτουργικὴ παράδοσι καὶ πληροφορίες ἀπὸ διάφορες ἐκκλησιαστικὲς περιοχές.. Τὴν σύνταξι τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ «Ἐκκλησιαστικοῦ τυ πι κοῦ» (www.. gr) πραγματοποιεῖ ὁ Ἀν.. Δραγανίγος.. Μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνῆτε μαζί μας ἀποκλειστικὰ γιὰ θέματα τυπικοῦ καὶ γιὰ τὶς ἄλλες ἀναρτήσεις μας.. στὴν διεύθυνσι Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση.. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.. Δὲν ἔχουμε στὴν διάθεσί μας καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν παρέχουμε πληροφορίες σχετικὰ μὲ ναούς, ἐκκλησίες, ἐνορίες, πατριαρχεῖα, συνόδους, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἄλλα διοικητικὰ στοιχεῖα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ.. Ὅροι χρήσεως κειμένων καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ.. Ἐπιτρέπεται.. ἀποκλειστικὰ.. ἡ.. μεμονωμένη.. καὶ.. ἰδιωτικὴ.. (.. ἀτομικὴ.. ).. χρῆσι.. τῶν.. τυ.. πι.. κῶν.. διατάξεων.. ἄλλων.. κειμένων.. καὶ ὑλικῶν.. ποὺ.. ὑπάρχουν.. στὴν.. παροῦσα.. ἱστοσελίδα.. ὑπὸ.. τὸν.. ὅρο.. νὰ.. ἀναφέρεται.. προέλευσί.. τους.. ὁ.. συντάκτης.. ,.. ὡς.. ἑξῆς.. ·.. Πηγή.. : «.. Ἐκκλησιαστικὸν.. τυπικόν.. » (www.. gr),.. :.. Ἀν.. Δρα γα νίγος.. Σὲ.. περίπτωσι.. παραβιάσεως.. τῆς.. παραπάνω.. ἀδείας.. χρήσεως.. ἢ.. ἐκ.. δόσεως.. τοῦ.. τυπικοῦ.. οἰ.. κειοποιήσεως.. παρούσης.. ἐρ.. γα.. σίας.. ἀπὸ.. τρίτους.. χωρὶς.. τὴν.. ἀναφορὰ.. προε.. λεύ.. σεως.. καὶ.. ἔγ.. γραφη.. ἄδεια.. τῆς ἱστοσελίδος «᾿Εκκλησιαστικὸν τυπικὸν» (www.. gr) ἢ/καὶ τοῦ.. συντάκτου.. κατὰ.. ),.. θὰ.. ἰσχύουν.. ὅσα.. προβλέπει.. σχετικὴ.. νομοθεσία.. περὶ.. πνευματικῆς.. ἰδιοκτησίας.. Σημείωμα Φεβρουαρίου 2014.. Τὸν τελευταῖο καιρὸ παρουσιάστηκαν κάποια κρούσματα ποὺ πράγματι μᾶς λύπησαν.. Συγκεκριμένα κάποιοι πῆραν τὸ τυπικὸ ποὺ δημοσιεύουμε εἴτε μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο εἴτε μὲ τὸ νέο καὶ τὸ χρησιμοποίησαν σὲ δικούς τους ἱστοχώρους (ἴσως καὶ ἀλλοῦ), χωρὶς νὰ μᾶς ῥωτήσουν, χωρὶς νὰ μᾶς ζητήσουν ἄδεια, χωρὶς νὰ μᾶς ἐνημερώσουν.. Σὲ κάποιες περιπτώσεις μάλιστα πῆραν τὴν ἐργασία μας καὶ τὴν παρουσίαζαν σὰν δική τους, ὄχι μόνο χωρὶς νὰ μᾶς ῥωτήσουν ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ σημειώσουν τὴν πηγή τους οὔτε νὰ βάλουν link στὴν ἱστοσελίδα μας! Τίποτε ἀπολύτως ἀπὸ ὅσα εἶχαν ἠθικὴ ὑποχρέωσι νὰ κάνουν.. Στὴν ἀρχὴ δὲν μιλήσαμε, διότι δὲν θέλαμε νὰ δημιουργήσουμε θόρυβο οὔτε νὰ διαφημίσουμε ἀνθρώπους μὲ περίεργο χαρακτῆρα.. ῞Οταν ὅμως τὸ φαινόμενο ἄρχισε νὰ παίρνη ἔκταση, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἀποσύραμε κάποιους μῆνες τοῦ ἔτους 2014, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου διαμαρτυρηθήκαμε εὐπρεπῶς σὲ σᾶς τοὺς ἀναγνῶστές μας, ποὺ μᾶς συμπαραστέκεστε χρόνια τώρα καὶ ποὺ ἐμπιστεύεστε τὴν δουλειά μας.. Τὰ παραπάνω περιστατικὰ ἦταν ἡ αἰτία ποὺ καθυστέρησαν τὴν δημοσίευση τοῦ τυπικοῦ τοῦ 2014.. Καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι ἀρχικὰ εἴχαμε σκεφτῆ νὰ διακόψουμε τὴν ἀνάρτηση τοῦ τυπικοῦ, ἂν ἀντὶ γιὰ ψυχικὴ ὠφέλεια προκύπτει τὸ ἀντίθετο.. Πρὸς τὸ παρὸν πάντως συνεχίζουμε μὲ περιορισμένες ἀναρτήσεις.. ζητώντας τὴν συγγνώμη σας γιὰ τὴν ὅποια ταλαιπωρία.. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε νὰ ἐρευνοῦμε τὸ θέμα καὶ ἀπὸ τεχνικῆς πλευρᾶς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο αὐτό, ἐφόσον βέβαια τὸ ἐπιθυμεῖτε καὶ σεῖς, μὲ τρόπο ποὺ θὰ περιορίσει τέτοια κρούσματα κακοδιαχειρίσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως.. Αὐτὸ βέβαια πιθανὸν θὰ αὐξήση τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῆς ἱστοσελίδας, κάτι ποὺ θὰ εἶναι πολὺ ἀρνητικό, διότι ἐμεῖς δὲν πληρωνόμαστε ἀπὸ ἐδῶ, δὲν εἴμαστε ὑπάλληλοι τοῦ διαδικτύου, δὲν ἔχουμε καμμία οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι ἀπὸ ναὸ ἢ μοναστῆρι ἢ ἀπὸ ὁποιονδήποτε φορέα.. ᾿Αντιθέτως βάζουμε λεφτὰ ἀπὸ τὴν τσέπη μας.. ᾿Αλλὰ ἐλπίζουμε ὅτι τελικὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ βρεθῇ κάποια λύσι καὶ θὰ ξεπεραστοῦν καὶ αὐτὰ τὰ ἐμπόδια.. ᾿Εν τῷ μεταξὺ ἔχει δημιουργηθῆ ἐκδοτικὸ ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ τὸ τυπικοῦ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, καὶ ὄχι μόνο τοῦ νέου.. Θεωροῦμε ὅτι καὶ ἡ ἱστοσελίδα μας συνέβαλε στὴν ἀνάπτυξι αὐτοῦ τοῦ ἐνδιαφέροντος.. Σᾶς ἐνημερώνουμε λοιπὸν καὶ γιὰ τὶς διάφορες ἐκδόσεις τυπικοῦ, διότι ἐμεῖς δὲν αἰσθανόμαστε ἀνταγωνισμὸ ἀπέναντι σὲ κανέναν καὶ ἐπειδὴ σεβόμαστε τὸν κόπο ποὺ κάνουν οἱ ἄλλοι γιὰ τὸ τυπικὸ τῆς ᾿Εκκλησίας,.. Τυπικὸ μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο.. Κυκλοφορεῖ ἀπὸ φέτος νέα ἔκδοσι τυπικοῦ μὲ τὸ  ...   μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο ἀποκλειστικά.. Τότε πλῆρες τυπικὸ γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες δημοσίευε στὸ διαδίκτυο κυρίως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατρι αρχεῖο, ὅπως ἄλλωστε συνεχίζει μέχρι σήμερα.. Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ δημοσιεύσαμε τὸ διπλὸ τυπικὸ τοῦ 2008, κατὰ τὸ νέο καὶ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, μόνον ὅμως μέχρι τὸν Αὔγουστο.. Γιὰ λόγους ἀνεξάρτητους ἀπὸ τὴν θέλησί μας (τεχνικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς) δὲν μπορέσαμε νὰ συνεχίσουμε τὴν δημοσίευσι τοῦ ὑπόλοιπου τυπικοῦ γιὰ τὸ 2008.. ᾿Αλλὰ καὶ γιὰ τὸ 2009 μπορέσαμε νὰ ἑτοιμάσουμε πρὸς δημοσίευσι μόνο τοὺς τρεῖς πρώτους μῆνες τοῦ νέου ἡμερολογίου.. Στὸ μεταξὺ ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἄλλες ἱστοσελίδες ἄρχισαν νὰ δημοσιεύουν ἐπίσης πλῆρες τυπικὸ τοῦ νέου ἡμερολογίου, ἔτσι ὥστε θεωροῦμε ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ οἱ ἀνάγκες τῶν ναῶν καλύπτονται σήμερα σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό.. Μετὰ τὸ ξεπέρασμα κάποιων τεχνικῶν δυσκολιῶν συνεχίζουμε τὴν δημοσίευσι τοῦ Τυπικοῦ.. ᾿Επειδὴ ὅμως, ὅπως εἴπαμε, θεωροῦμε ὅτι τὸ τυπικὸ κατὰ τὸ νέο ἡμερολόγιο καλύπτεται ἀπὸ ἄλλες ἱστοσελίδες, δημοσιεύουμε τὸ τυπικὸ τοῦ 2010 κατὰ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, γιὰ τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα δὲν ξέρουμε νὰ ὑπάρχῃ κάποια ἄλλη διαδικτυακὴ πηγή.. Τὸ τυπικὸ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου θεωροῦμε ὅτι θὰ εἶναι χρήσιμο καὶ βοηθητικό:.. – σὲ ναοὺς τῆς ῾Ελλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο,.. – στὸ ῞Αγιον Ὄρος καὶ στὰ ἐν κόσμῳ μετόχια τοῦ ῾Αγίου Ὄρους, εἰδικὰ ἂν τύχῃ ῾Αγιορεῖτες μοναχοὶ νὰ εὑρίσκωνται ἐκτὸς ῾Αγίου Ὄρους, ἀλλὰ θέλουν νὰ τελέσουν τὴν ἀκολουθία κατὰ τὰ ῾Αγιορειτικὰ πλαίσια,.. – στὸ Πατριαρχεῖον ῾Ιεροσολύμων καὶ κυρίως στὰ ἐν ῾Ελλάδι ἢ ἀλλαχοῦ μετόχιά του,.. – στὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινὰ καὶ κυρίως στὰ ἐν ῾Ελλάδι ἢ ἀλλαχοῦ μετόχιά της,.. – σὲ ὁμογενεῖς ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθῆ μόνιμα στὴν ῾Ελλάδα προερχόμενοι ἀπὸ χῶρες ὅπου ἀκολουθεῖται τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο,.. – σὲ κληρικοὺς καὶ ψάλτες τοῦ νέου ἡμερολογίου ποὺ ἐπισκέπτονται ἐκκλησιαστικὲς περιοχὲς ὅπου ἀκολουθεῖται τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο (᾿Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Σερβία, Γεωργία κ.. τ.. λ.. ) καὶ θέλουν κάποιο βοήθημα γιὰ τὶς περιπτώσεις τῶν ἀκολουθιῶν.. Σημείωμα Μαρτίου 2007.. Σ᾿ αὐτὴν τὴν ἱστοσελίδα δημοσιεύουμε δωρεὰν τὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους γιὰ δύο κυρίως λόγους:.. 1 – γιὰ νὰ βοηθήσουμε κληρικοὺς καὶ ψάλτες στὴ λατρευτικὴ τάξι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν,.. 2 – γιὰ νὰ βοηθήσουμε στὴν διόρθωσι καὶ βελτίωσι κάποιων νεωτέρων ἄτυπων καὶ ἄτοπων συνηθειῶν.. Σὲ καμμία περίπτωσι ἡ δημοσίευσι τοῦ τυπικοῦ ἐδῶ δὲν γίνεται ἀνταγωνιστικὰ ἢ ἀπαξιωτικὰ στὰ διάφορα τυπικὰ ποὺ ἐκδίδονται καὶ κυκλοφοροῦν.. Τὰ τυπικὰ ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὴν διάθεσί μας εἶναι καλὰ καὶ χρήσιμα, κυρίως τὰ ἐπίσημα τυπικὰ Ἐκκλησιῶν· ὅλα τὰ σεβόμαστε, ὅλα τὰ ὑπολογίζουμε, ὅλα τὰ λαμβάνουμε σοβαρῶς ὑπόψιν, ὅλα προσφέρουν σημαντικὲς ὑπηρεσίες στοὺς κληρικοὺς καὶ ψάλτες.. Ὁ διάλογος ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ διαφόρων τυπικῶν, τυπικαρίων, λειτουργιολόγων καὶ ἐρευνητῶν μόνο γόνιμος καὶ θετικὸς μπορεῖ νὰ εἶναι, διότι θὰ ὁδηγήσῃ στὸ ξεκαθάρισμα τυχὸν ἀσαφειῶν καὶ ἐλλείψεων τοῦ παρελθόντος.. Στὶς σχετικὰ λίγες ἐκεῖνες περιπτώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες καὶ οἱ ἀπόψεις διίστανται, ὁ διάλογος καὶ ἡ σύγκρισι τῶν διαφόρων τυπικῶν μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ μία διάταξι κοινὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους ἢ ἔστω ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία, ἢ νὰ καταδείξουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀναγκαστικὰ μία μόνο σωστὴ λύσι.. Ὑπὸ τὶς παραπάνω προϋποθέσεις γίνονται καὶ ἀπὸ ἐμᾶς οἱ ὅποιες δημοσιεύσεις τυπικοῦ· ἐπίσης μὲ σεβασμὸ στὸν κόπο τόσων ἀνθρώπων, στοὺς ὁποίους εἴμαστε ὅλοι ὀφειλέτες καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν προσφορά τους, καὶ μὲ διάθεσι συνεργασίας καὶ βοηθείας γιὰ τὴν περαιτέρω βελτίωσι ὅλων μας στὰ πλαίσια τοῦ ἀνθρωπίνως δυνατοῦ.. Σὲ καμμία περίπτωσι δὲν ἔχουμε τὴν ἐντύπωσι ὅτι ξέρουμε ἐμεῖς τυπικὸ καὶ οἱ ἄλλοι δὲν ξέρουν, οὔτε θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας αὐθεντίες οὔτε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἀλάθητοι ἢ πιὸ σωστοὶ κ.. ῾Η λειτουργία αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδος γίνεται ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν σωστὴ τάξι τῆς Ἐκκλησίας, καὶ γιὰ νὰ μὴ διαιωνιστοῦν καὶ παγιωθοῦν ὡρισμένα ἀτοπήματα ποὺ συχνὰ ἐμφανίζονται στοὺς καιρούς μας.. Τέλος, ὅποιος ἔχει ἐπισημάνει κάποιο σφάλμα σὲ τυπικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖ μπορεῖ νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ στὴν διεύθυνσι Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση..

  Original link path: /info
  Open archive
 •  

 • Title: Τυπικὸν ἔτους 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου)
  Descriptive info: Φίλτρο Τίτλου.. Προβολή #.. 5.. 10.. 15.. 20.. 25.. 30.. 50.. 100.. Όλα.. #.. Τίτλος άρθρου.. Αρθρογράφος.. Προβολές.. 1.. ᾿Ιανουάριος 2014 (π.. ἡ.. ).. Δραγανίγος.. 545.. 2.. Φεβρουάριος 2014 (π.. 642.. 3.. Μάρτιος 2014 (π.. 411.. 4.. ᾿Απρίλιος 2014 (π.. 386.. 5.. Μάιος 2014 (π..  ...   ᾿Ιούλιος 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 213.. 8.. Αὔγουστος 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 9.. Σεπτέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 312.. 10.. ᾿Οκτώβριος 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 202.. 11.. Νοέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 147.. 12.. Δεκέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 167..

  Original link path: /typikon2014oc
  Open archive

 • Title: Τυπικὸν ἔτους 2014 (νέου ἡμερολογίου)
  Descriptive info: ᾿Ιανουάριος 2014 (νέου ἡμερολογίου).. 17837.. Φεβρουάριος 2014 (νέου ἡμερολογίου).. 3936.. Μάρτιος 2014 (νέου ἡμερολογίου).. 1479.. ᾿Απρίλιος 2014 (νέου ἡμερολογίου).. 798.. Μάιος 2014 (νέου ἡμερολογίου) Πλῆρες τυπικόν.. 941.. ᾿Ιούνιος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 855.. ᾿Ιούλιος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 696.. Αὔγουστος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ.. 619.. 370.. 203.. 260..

  Original link path: /typikon2014nc
  Open archive

 • Title: Τυπικὸν Μεγάλης ῾Εβδομάδος καὶ Πάσχα
  Descriptive info: Παρασκευὴ πρὸ τῶν βαΐων.. 1263.. Σάββατον τοῦ Λαζάρου.. 5565.. Κυριακὴ τῶν βαΐων.. 1657.. Μεγάλη Δευτέρα.. 6542.. Μεγάλη Τρίτη.. 1341.. Μεγάλη Τετάρτη.. 1354.. Μεγάλη Πέμπτη.. 1720.. Μεγάλη Παρασκευή.. 1403.. Μέγα Σάββατον.. 1415.. Κυριακὴ τοῦ ἁγίου Πάσχα.. 5744.. Δευτέρα Διακαινησίμου.. 1226.. Τρίτη Διακαινησίμου.. 1193.. 13.. Τετάρτη Διακαινησίμου.. 983.. 14.. Πέμπτη Διακαινησίμου.. 999.. 15.. Παρασκευὴ Διακαινησίμου.. 1011.. 16.. Σάββατον Διακαινησίμου.. 967..

  Original link path: /pasxa
  Open archive

 • Title: Τυπικὸν παλαιοτέρων ἐτῶν
  Descriptive info: Τυπικὸν ἔτους 2013 (παλαιοῦ ἡμερολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2012 (παλαιοῦ ἡμερολογίου).. Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2011 (παλαιοῦ ἡμερολογίου).. Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2010 (παλαιοῦ ἡμερολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2009 (νέου ἡμερολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2008 (παλαιοῦ ἡμερολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2008 (νέου ἡμερολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2007 (νέου ἡμερολογίου).. Τυπικὸν παλαιοτέρων ἐτῶν.. Συντάχθηκε απο τον/την Δραγανίγος.. ᾿Επιλέξτε τὸ ἕτος ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει, γιὰ νὰ δῆτε τὸ τυπικὸ ἀνὰ μῆνα.. Τυπικὸν ἔτους 2013 (παλαιοῦ ἑορτολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2012 (παλαιοῦ ἑορτολογίου).. Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2011 (παλαιοῦ ἑορτολογίου).. Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2010 (παλαιοῦ ἑορτολογίου).. Τυπικὸν ἔτους 2008 (παλαιοῦ ἑορτολογίου)..

  Original link path: /typikonold-years
  Open archive

 • Title: Ἀκολουθίαι
  Descriptive info: 219.. Μικρὰ παράκλησις τῆς Θεοτόκου.. 6855.. Μεγάλη παράκλησις τῆς Θεοτόκου.. 3865.. Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν ἅγιον Νικόλαον.. 3872..

  Original link path: /akolouthiai
  Open archive

 • Title: ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική (ἀκούσματα)
  Descriptive info: ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική (ἀκούσματα).. ῾Ιερὰ γυναικεία μονή.. 391..

  Original link path: /churchmusic
  Open archive

 • Title: Διάφορα
  Descriptive info: 539.. Ἡ σύλληψη τοῦ ῾Ηγουμένου Ἐφραὶμ εἶναι παράνομη.. Administrator.. 1859.. ᾿Αποτελέσματα ἐπισκοπικῶν χειροτονιῶν.. 1950.. Δεσποτάδες.. 3779..

  Original link path: /2010-09-13-17-22-16
  Open archive

 • Title: Συνδέσεις
  Descriptive info: Συνδέσεις.. Τυπικὸν οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου (ἐνοριακόν — ν.. Τυπικὸν συλλόγου μουσικοφίλων Κων/πόλεως (ἐνοριακόν — ν.. Τυπικὸν ἐκκλησίας ῾Ελλάδος (ἐνοριακὸν — ν.. Τυπικὸν ἐκκλησίας Κύπρου (ἐνοριακὸν — ν.. Τυπικὸν ἱ.. μονῆς Δρενιᾶς (ἐνοριακὸν — π.. Πασχάλια κατὰ τὴν τάξιν τῶν μονῶν (ὑπὸ Μάρκου Μάρκου) (ν.. ΣΥΜΒΟΛΗ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ).. Συνοπτικὴ παρουσίασις τοῦ τυπικοῦ τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα.. Τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα (μοναστηριακὸν — π.. Τυπικὰ Δμητριεύσκη (μοναστηριακὰ — π.. Τυπικαὶ  ...   — ν.. Σημείωσις.. Τὸ «Ἐκκλησιαστικὸν τυπικὸν» (www.. gr) oὐδεμία εὐθύνη φέρει γιὰ τυχὸν σφάλματα τυπικοῦ ἢ γιὰ τὶς ἐκφραζόμενες ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ καὶ λοιπῶν λει τουρ γικῶν θεμάτων ἢ γιὰ ἄλλα προ βλήματα τῶν ἀνω τέρω σελίδων, ἰδί ως τῶν συντασσομένων ὑπὸ ἰδιωτῶν.. ἡ ἁπλῆ παραπομπὴ στὶς ἱστοσελίδες αὐτὲς σὲ καμμία πε ρίπτωσι δὲν σημαίνει οὔτε ὑποδηλώνει καὶ ἀποδοχὴ τῶν προσωπικῶν ἀπόψεων τῶν συν τα κτῶν τους ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους τοῦ «Ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ» (www.. gr)..

  Original link path: /links
  Open archive •  


  Archived pages: 327